Hatha Yoga služi u svrhu uravnoteženja fizičkog i suptilnog tijela te u konačnici za put prema višim praksama joge i meditacije. Riječ hatha označava snagu ili silu i vrlo intenzivno radi s nekim od najvažnijih energetska tokova. Od njih su tu Ida i Pingala nadi, koji se uspoređuju s energijama Sunca i Mjeseca tj. sa suprotnostima, a simbolički su prikaz za autonomni živčani sustav (simpatički i parasimpatički). Kroz praksu hatha yoge oni se nastoje uravnotežiti kako bi se uravnotežio živčani sustav, te oslobodile životne sile u nama. Hatha yoga uključuje pozdrave Suncu i manji broj asana u kojima se zadržava dulje nego kod dinamičnih stilova yoge. Praksa Hatha joge je vrlo pogodna za meditativno iskustvo i za one koji žele dubinu, mir i duboku relaksaciju.